Średnie Urządzeń 3.4

Średnie urządzeń
                   
Kod Opis Umiejscowienie Lokalizacja Ilość Prac Koszty Mag. Inne Koszty Koszty Prac Ilość Godz. Godziny przestoju
0003/2012 Lehre do zespołu 06K121049A Produkcja Lehre 0003/2012 2 0,00 0,00 30,00 0,50 0,00
0003/2012/SK Lehre do podzespołu 03F133366C - komponenty Z-8996_&_ 04008122 Zlecenia na Słowacje Lehre na Słowacje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0004/2012 Lehre do zespołu 03L131051G Produkcja Lehre 0004/2012 5 0,00 0,00 687,00 11,45 0,00
0004/2012/SK Lehre do podzespołu 03F133366C - komponenty Z-8997_&_04008061 Zlecenia na Słowacje Lehre na Słowacje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0005/2012 A6510705832 (Z-9472) Produkcja Lehre 0005/2012 3 0,00 0,00 30,00 0,50 0,00
0005/2012/SK Lehre na słowacje Zlecenia na Słowacje Lehre na Słowacje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0006/2012 A6510703636 (Z-9269) Produkcja Lehre 0006/2012 3 0,00 0,00 42,50 0,71 0,00
0006/2012/SK Lehre na słowacje Zlecenia na Słowacje Lehre na Słowacje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0007/2012 Lehre do wyrobu A6510705632 (Z-9302) Produkcja Lehre 0007/2012 3 0,00 0,00 52,50 0,88 0,00
0007/2012/SK Lehre na słowacje Zlecenia na Słowacje Lehre na Słowacje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0008/2012 Lehre do 04E.133.723-L M-5075 Produkcja Lehre 0008/2012 3 0,00 0,00 105,00 1,75 0,00
Suma Raportu 19 0,00 0,00 947,00 16 0
Średnia na obiekt(11) 1,73 0,00 0,00 86,09 1,43 0,00
                   
Raport wyciągający średnie dla danego zakresu urządzeń, Ilość prac, użycia magazynu, czasu przepracowanego, kosztu pracownika oraz czas przestoju